De site voor al uw aanvragen
Privacy Policy > Keukens

Ons privacy beleid

 

1. Doel van de site

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt goedvergelijk.com alleen voor het doel
waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat geldt voor aanvragen van offertes.

2. Wet bescherming persoonsgegevens

Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht gegaan. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Uiteraard houdt Goedvergelijk.com zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

3. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door Goedvergelijk.com op uw computer geplaatst wordt.
Dit doen we, omdat Goedvergelijk.com af en toe van lay-out veranderd.
Om ervoor te zorgen dat u steeds op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie uw IP nummer op.

4. Beveiliging policy

De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen op onze beveiligde servers. U hoeft dus niet te vrezen voor uw aanvraaggegevens en beveiliging van uw persoonsgegevens.

5. Recht van inzage en correctie

U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Goedvergelijk.com over u in bezit heeft.
U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.
U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

6. Wijzigingen in deze Privacy Policy

Deze privacy policy geldt vanaf 1 oktober 2008 en kan slechts door Goedvergelijk.com worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij u daarover informeren via deze website op de homepage.

7. Datakoppeling

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van goedvergelijk.com,
anders dan door middel van een hyperlink, om in welke vorm dan ook een directe koppeling aan te brengen tussen de data van deze website en andere websites, zoekmachines of welk ander netwerk dan ook.